Over ons

Een hedendaagse gezonde, seizoensgebonden en duurzame Nederlandse keuken voor iedereen. Dat is het doel van De Tuin van Holland. Samen met een brede coalitie van chefs, boeren, artsen en ketenpartners werken we daar naar toe. Want één ding is inmiddels wel duidelijk: structurele oplossingen vragen inzet van de hele keten – van de boer tot in de keuken. Met hoogwaardige producten uit de regio dragen we bij aan de gezondheid van de agrarische sector, van onze bodem, ons water én van onszelf.

We streven naar een groot aantal De Tuin van Holland-restaurants, hotels, cateraars en werklocaties die samen de vraag naar hoogwaardige Nederlandse producten structureel vergroten. Zo bieden we steeds meer producenten de mogelijkheid om in te stappen in De Tuin van Holland, te verduurzamen en meer divers te gaan telen. Dit noemen we culinair gedreven voedselproductie. Met hoogwaardige producten uit de regio dragen we bij aan de gezondheid van de agrarische sector, van onze bodem, ons water én van onszelf. We geloven dat investeren in de ontwikkeling van onze gastronomie bijdraagt aan een hernieuwd bewustzijn over eten én een meerwaarde heeft voor toerisme en recreatie.

Wat is 'De Tuin van Holland'?

‘De Tuin van Holland’ is een naam met sterke historische wortels in de regio: ooit was het een middeleeuwse ridderorde en in de 17e eeuw omschreef een Franse bezoeker de stad Leiden met zijn groene ommelanden als ‘Tuin van Holland’. Zijn razend populaire reisgids zorgde ervoor dat deze naam internationale bekendheid kreeg.

Op die eeuwenlange regionale historie bouwen we voort. Met mooie streekproducten en culinair erfgoed, met pioniers en hun innovatieve technieken – vroeger en nu.

Met de kennis van vroeger en nu kijken we vooruit naar de toekomst. Op weg naar een lekkere, gezonde en duurzame keuken voor iedereen.

Natuurlijk is de Leidse regio al lang niet meer het centrum van onze agrarische bedrijvigheid. Veel van de destijds ontwikkelde teelten, innovaties en verhalen verplaatsten zich later naar elders in Nederland.  De aspergeteelt vond je eerst aan de kust, nu rondom Venlo. De Tuin van Holland-producten kun je daarom vinden in heel Nederland. Voor inkoop geldt uiteraard wel: zoek je producten liefst zo dichtbij mogelijk.

Verhalen als smaakmakers

Bij De Tuin van Holland beschouwen we verhalen als een van de smaakmakers van ons eten. Want als we meer lokaal gaan eten, wordt het verhaal achter de producten en hun makers belangrijker. En andersom, als we het verhaal van de makers kennen, kiezen we eerder voor dat product van dichtbij.

En ook onze historie is een inspiratiebron, als het gaat om vroegere innovaties, vergeten producten, energiezuinige oplossingen en circulair denken.

Er zijn zoveel verhalen te vertellen!

Partners

Concreet betekent dit dat we samenwerken met partners in de hele voedselketen om te ontdekken wat er in elke schakel nodig is bij te dragen aan De Tuin van Holland van de toekomst.

Onze werkthema's

In de keuken

Samen met partner Dutch Cuisine helpen we chefs op weg naar De Tuin van
Holland-gerechten op de menukaart – met handzame criteria, workshops en inspiratiesessies.

Onderweg

We herdefiniëren de normen en waarden van het voedselsysteem aan het begin en einde van de keten. Dat vraagt ook iets nieuws van de logistiek. Hoe ziet agrologistiek eruit wanneer die waarde toevoegt aan De Tuin van Holland? Hoe garanderen we een eerlijke prijs voor iedereen die waarde toevoegt in de keten? Samen met inkopers en groothandelaren
ontwerpen aanbestedingen en logistiek die de hele keten perspectief bieden in De Tuin van Holland

Op het land

Met De Tuin van Holland willen we een beweging starten. Daarom helpen we pionierende producenten zich te verbinden met vooruitstrevende chefs, om te laten zien dat een bruisend regionaal voedselsysteem wél mogelijk is. Daarnaast helpen we producenten die nog aan het begin van de transitie naar een duurzame bedrijfsvoering staan om met dat
proces te starten.

Op kantoor

Ook met de papieren werkelijkheid van het voedselsysteem gaan we aan de slag. We werken toe naar een inkoop-convenant De Tuin van Holland. Hiermee bouwen we aan een massa van aanbestedingen die het mogelijk maken voor boeren om in te stappen bij De Tuin van Holland.

Onze uitgangspunten

Provinciaal landbouwbeleid

Provincie Zuid-Holland zet in op kringlooplandbouw, korte ketens en economische vitaliteit. Het zijn kernbegrippen in de Hoofdlijnennotitie Vitale Landbouw. Ook willen we aansluiten bij de doelstelling van het Rijk om op te schalen naar 15% biologische landbouw. Met De Tuin van Holland zetten we een overkoepelend keurmerk neer dat voortbouwt op onze historische identiteit.

Doorontwikkeling Groene Cirkel

De uitdagingen voor onze regio in de nabije toekomst kan niemand alleen oplossen. Daarom bundelen we onze krachten in Groene Cirkels: unieke netwerken waarin innovatieve bedrijven, kennisinstellingen, overheden en maatschappelijke organisaties op basis van gelijkwaardigheid samenwerken aan een gedeelde droom. Ook de natuur is daarbij een gelijkwaardige partner. Doel is natuur en economie beter in balans te brengen en actief bij te dragen aan een betere leefomgeving, een circulaire economie en een gezonde toekomst. De komende tijd groeien we als Groene Cirkel De Tuin van Holland verder door. Ons streven is dat meer partners zich aansluiten.

De nieuwe Dutch Cuisine

De moderne kok denkt mee met de arts, dat is het uitgangspunt van de groep topchefs en foodprofessionals van Dutch Cuisine. Hun doel: duurzaam, lekker en gezond eten gemakkelijker en aantrekkelijker maken en onze rijke Nederlandse eetcultuur herwaardering geven. De Tuin van Holland biedt een historisch kader dat hun positionering versterkt.

Inclusief en toegankelijk

In de 17e eeuw werd de toegang tot gezonde, lekkere voeding op vele manieren vergroot. Toch profiteerde maar een selecte groep van deze verbeterde toegang tot ingrediënten, kennis en recepten. De rijken genoten van hoogwaardige producten en exotische gerechten terwijl hun personeel en de armen zich moesten voeden met knollen. De Tuin van Holland van 2040 draait opnieuw om toegang tot gezond en lekker eten, maar nu voor iedereen. Daarom werken we met elkaar aan een inclusieve keuken die betaalbaar, divers, eerlijk en toegankelijk is.

Sluit je ook aan bij onze Groene Cirkel?

Ben je voedselproducent, horeca-ondernemer of anderszins betrokken bij de regionale voedselketen? Wil je bijdragen aan verdere onderbouwing van het historisch perspectief? Ben je betrokken bij de instandhouding van ons regionaal erfgoed? Of ben je vanuit een ander perspectief geïnteresseerd om bij te dragen aan De Tuin van Holland? We horen graag van je!