Onze droom

De komende jaren liggen er grote uitdagingen voor ons waarin we opnieuw vorm moeten geven aan onze landbouw, ons landschap en ons voedsel. Samen willen we bouwen aan lekker, gezond en duurzaam eten voor iedereen.

Hieronder onze ideeën – waar droom jij van?

In 2030...

De Groene Cirkel De Tuin van Holland droomt van een Nederlandse eetcultuur van wereldklasse. Die moet in 2030 realiteit zijn. De culinaire geschiedenis van De Tuin van Holland is dan vertaald in een toegankelijk topmenu voor iedereen, met innovatieve gerechten van koks en wetenschappers die gebruikmaken van hoogwaardige, lokale producten.

In 2030 daalt in Nederland – als eerste land van Europa – het aantal mensen met leefstijlziekten. De publieke gezondheid neemt toe. Door de extra inkomsten krijgt de duurzame, lokale land- en tuinbouw een boost. De biodiversiteit neemt weer toe en het groen is op weg naar herstel. De volgende generatie kinderen groeit weer op met vlinders en bijen in de tuin. Boeren floreren in toekomstbestendige bedrijven op gezonde grond. De gevarieerde gewassen geven kleur aan het landschap.

Nederland is koploper in voedselinnovatie en heeft de gezondste horeca van Europa. Gezond, lekker en duurzaam voedsel is voor iedereen toegankelijk. Dutch Cuisine is de nieuwe gastronomie geworden.

Onze thema's

IN DE KEUKEN

De Tuin van Holland heeft drie pijlers: smaak, gezondheid en duurzaamheid. Samen met partner Dutch Cuisine helpen we chefs op weg naar De Tuin van Holland gerechten op de menukaart. We geloven dat investeren in de ontwikkeling van onze gastronomie bijdraagt aan een hernieuwd bewustzijn over eten én een meerwaarde heeft voor toerisme en recreatie. Chefs, boeren en artsen ontwikkelen samen richtlijnen voor een smaakvolle, gezonde keuken, sterk verbonden met het land. We streven naar een groot aantal De Tuin van Holland restaurants, hotels, cateraars en werklocaties die samen de vraag naar hoogwaardige Nederlandse producten structureel vergroten.

Zo bieden we steeds meer producenten de mogelijkheid om in te stappen in De Tuin van Holland, te verduurzamen en meer divers te gaan telen. Dit noemen we culinair gedreven voedselproductie. We dragen hiermee bij aan de fundamenten van ons landschap: gezonde bodem, schoon water en een florerende biodiversiteit. In kuuroord Noordwijk is de relatie tussen gezondheid en lekker eten voor de horeca van extra groot belang. Samen met chefs werken we hier aan de eerste De Tuin van Holland-gerechten.

OP HET LAND

We willen met De Tuin van Holland een beweging starten. Daarom helpen we pionierende producenten om te verbinden met vooruitstrevende chefs, om te laten zien dat een bruisend regionaal voedselsysteem wél mogelijk is. Daarnaast helpen we producten die nog aan het begin van de transitie naar een duurzame bedrijfsvoering staan om te starten met dat proces.

ONDERWEG

We herdefiniëren de normen en waarden van het voedselsysteem aan het begin en einde van de keten. Dat vraagt ook iets nieuws van de logistiek. Hoe ziet agrologistiek eruit wanneer die waarde toevoegt aan De Tuin van Holland? Hoe garanderen we een eerlijke prijs voor iedereen die waarde toevoegt in de keten? Samen met inkopers en groothandelaren ontwerpen we aanbestedingen en logistiek die de hele keten perspectief bieden in De Tuin van Holland.

OP KANTOOR

Ook met de papieren werkelijkheid van het voedselsysteem gaan we aan de slag. We werken toe naar een inkoop convenant De Tuin van Holland. Hiermee bouwen we aan een massa van aanbestedingen die het voor boeren mogelijk maken om in te stappen bij De Tuin van Holland.

Partners

Als partners van De Tuin van Holland zetten we ons in voor een gezonde topkeuken voor iedereen. We geloven dat een regionaal georiënteerd voedselsysteem onze samenleving en planeet duurzaam gezonder maakt.

Onze uitgangspunten

Doorontwikkelen van de Groene Cirkel

De uitdagingen voor onze regio in de nabije toekomst kan niemand alleen oplossen. Daarom bundelen we onze krachten in Groene Cirkels: unieke netwerken waarin innovatieve bedrijven, kennisinstellingen, overheden en maatschappelijke organisaties op basis van gelijkwaardigheid samenwerken aan een gedeelde droom. Ook de natuur is daarbij een gelijkwaardige partner. Doel is natuur en economie beter in balans te brengen en actief bij te dragen aan een betere leefomgeving, een circulaire economie en een gezonde toekomst. De komende tijd groeien we als Groene Cirkel De Tuin van Holland verder door. Ons streven is dat meer partners zich aansluiten.

Aansluiting bij de Zuid-Hollandse doelstellingen voor verduurzaming van de landbouw

Provincie Zuid-Holland zet in op kringlooplandbouw, korte ketens en economische vitaliteit. Het zijn kernbegrippen in de Hoofdlijnennotitie Vitale Landbouw. Met De Tuin van Holland zetten we een overkoepelend keurmerk neer dat voortbouwt op onze historische identiteit.

Samenwerking met de nieuwe Dutch Cuisine

De moderne kok denkt mee met de arts, dat is het uitgangspunt van de groep topchefs en foodprofessionals van Dutch Cuisine. Hun doel: duurzaam, lekker en gezond eten gemakkelijker en aantrekkelijker maken en onze rijke Nederlandse eetcultuur herwaardering geven. De Tuin van Holland biedt een historisch kader dat hun positionering versterkt.

Een inclusieve, toegankelijke keuken

In de 17e eeuw werd de toegang tot gezonde, lekkere voeding op vele manieren vergroot. Toch profiteerde maar een selecte groep van deze verbeterde toegang tot ingrediënten, kennis en recepten. De rijken genoten van hoogwaardige producten en exotische gerechten terwijl hun personeel en de armen zich moesten voeden met knollen. De Tuin van Holland van 2040 draait opnieuw om toegang tot gezond en lekker eten, maar nu voor iedereen. Daarom werken we met elkaar aan een inclusieve keuken die betaalbaar, divers, eerlijk en toegankelijk is.

Sluit je ook aan bij onze Groene Cirkel?

De Groene Cirkels methode werkt vanuit een gedeelde droom. Elke deelnemende partner voegt vanuit zijn eigen (strategische) belangen kennis en expertise toe. Gezamenlijk wordt een koers bepaald en worden projecten geinitieerd, zodat we elkaar maximaal versterken.

Ben je voedselproducent, horeca-ondernemer of anderszins betrokken bij de regionale voedselketen? Wil je bijdragen aan verdere onderbouwing van het historisch perspectief? Ben je betrokken bij de instandhouding van ons regionaal erfgoed? Of ben je vanuit een ander perspectief geïnteresseerd om bij te dragen aan De Tuin van Holland? We horen graag van je!