Hoe komen er Hollandse polders in Polen?

Export van het Hollandse polderlandschap

Het succes van de Hollandse landbouw en waterbeheer blijft in het buitenland niet onopgemerkt. Louise Henriëtte van Nassau, de oudste dochter van stadhouder Frederik Hendrik, is als Kurfürstin van Brandenburg nauw betrokken bij de heropbouw van de Noord-Duitse landbouw na de Dertigjarige Oorlog.

Ze sticht maar liefst 100 zogeheten ‘Holländereien’: moderne veeteeltbedrijven met een Hollandse veehouder als hoofdpachter, met fruit- en bloementuinen en oranjerieën.

Honderden 'Holländerdörfer'

Ook in Polen, Zweden en Rusland worden dergelijke Holländereien opgericht. De term groeit in die streken uit tot een synoniem voor zuivelbedrijf. De Danziger laagvlakte telde in de 17e eeuw al 267 ‘Olendry’ – rond de voormalige Hanzestad Gdańsk, bij Poznań en langs de rivier Wisła (Weichsel).

Knotwilgen, dijken en molens

Met name in Oost-Duitsland en Polen zijn in het landschap nog altijd sporen van Hollandse poldersystemen terug te vinden: verkavelingen met sloten en dijkjes, knotwilgen en vervallen molens. 

Meer over Hollandse polders in het buitenland:
Tiegenhof in 1835 (omgeving Gdansk)
Dłużyna (omgeving Poznań)