Jubileumboek ‘Het Groene Hart. Wereld tussen de steden’

Het Groene Hart bestaat 65 jaar. Daarom verscheen onlangs het fraaie jubileumboek ‘Groene Hart. Wereld tussen de steden’. In 1958 werd in een rijksnota besloten het boerenland tussen de Randstad open te laten en het contrast tussen stad en land in stand te houden. Maar het gebied zelf is natuurlijk al vele eeuwen ouder. De auteurs beschrijven daarom ‘de lange lijnen van de historie’ aan de hand van een gebiedsbiografie: een inspirerende vorm die cultuurhistorie en gebiedsontwikkeling verbindt.

Berkenwoude in de Krimpenerwaard (foto: Tineke Dijkstra)

Grote transformaties

Die historie laat grote transformaties zien: de veenwildernis na de laatste ijstijd, de Romeinen, de ontginning, de ontwikkeling van de steden, de bloeitijd met turf als motor, de grote (water)werken, de verkaveling – resulterend in de actuele vraag: wat is de waarde en de toekomst van het Groene Hart?

Inzicht, inspiratie en duiding

Want de wisselwerking tussen bodemkenmerken en gebruik heeft het gebied gevormd tot wat het nu is. En zal ook toekomstige ontwikkelingen bepalen. Dát het Groene Hart gaat veranderen, staat buiten kijf. De vraag is hoe.

Vanuit het verleden geeft het boek inzicht, inspiratie en duiding bij de keuzes voor de toekomst. Zodat de bijzondere geschiedenis en historische rijkdom van het gebied ook in de toekomst herkenbaar blijft.

Vissers en boeren, schilderij van Arent Arentsz (circa 1625), collectie Rijksmuseum
Het Groene Hart-boek is samengesteld door Marinke Steenhuis, Paul Meurs en Vita Teunissen van bureau  SteenhuisMeurs, in opdracht van Bestuurlijk Platform Groene Hart. Van harte aanbevolen! Meer info en bestellen (t/m 6 december 2023 geldt een introductieprijs): hetgroenehartboek.nl . Er is ook een Engelstalige editie.